mail-icon info@hempc.eco

Hemp customers

Medžiagų gamybai yra pasirinkta pluoštinė kanapė, nes tai yra augalas, kuriam auginti reikia mažiau vandens, mažiau trąšų, mažiau derlingos žemės apskritai.
Esame susikūrę pirmąją savo medžiagą, bet esame susiplanavę ir dvi sekančias medžiagas. Visas kūrimo procesas vyksta kartu su mokslininkais ir atliekant visus reikiamus mokslinius tyrimus.

1-as bioskaidaus plastiko komopozitas:
Pirmasis bioskaidaus plastiko kompozitas yra skirtas pakuočių gamybai termoformavimo būdu.
Pirmojo bioskaidaus plastiko kompozito sukūrimui esame gavę ES struktūrinių fondų paramą - „Inostartas“.
Kuriant pirmąjį bioskaidaus plastiko kompozitą buvo atlikti terminės analizės, morfologijos ir mechaninių charakteristikų tyrimai. Yra pasiektas TRL 6. Pirmojo bioskaidaus plastiko kompozitas yra optimizavimo etape. Yra vertinamas atitikimas mechaninėms charakteristikoms pagal ISO 527-3 ir EN ISO-8256 standartus. Taip pat, vertinamas atitikimas maisto pakavimui pagal reglamentus EB Nr.1935/2004 bei ES Nr. 10- 2011.
Esant poreikiui pirmasis bioskaidaus plastiko kompozitas bus optimizuotas taip, kad atitiktų minėtus standartus.

Tuo pačiu principu yra suplanuotos sekančios medžiagos:
Antrasis bioskaidaus plastiko kompozitas yra skirtas termoformavimo būdu gaminamoms plastikinėms didelio tvirtumo dėžėms arba plastiko komponentų gamybai.
Trečiasis bioplastiko kompozitas yra skirtas kaip alternatyva vidutinio tvirtumo metalinių komponentų gamybai.
Visos kuriamos ir suplanuotos medžiagos atitinka ES Green Deal strategiją. Todėl yra galimybė gauti ES struktūrinių fondų paramą, pagal ES Green Deal prioritetus atitinkančias finansavimo priemones.